Nadrzędnym celem każdej firmy produkcyjnej zawsze powinna być najwyższa jakość produktu, uzyskiwa¬na w wyniku wysiłków podejmowanych w całym łańcuchu produkcyjnym. Osiągnięta jakość idzie w parze z niezawodnością i wieloletnią bezawaryjną eksploatacją oraz wydłużeniem okresu eksploatacji części ule¬gających zużyciu eksploatacyjnemu. Prowadzi to do minimalizacji śladu węglowego produktu w całym jego cyklu życia. Jest to kamień węgielny poważnego ekologicznego środka do wypełnienia naszego zobowiązania do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, mimo że nie jest to wspomniane w powszechnej interpretacji.

Biorąc pod uwagę wielkość emisji w krajach rozwiniętych i ich wpływ na środowisko, naszym drugim celem jest osiągnięcie neutralności CO2 naszej produkcji do 2035 roku. Od początku naszej działalności udało nam się zredukować całkowitą emisję CO2 o 50%. Nieustannie podejmujemy kroki w celu osiągnięcia dal¬szych redukcji, aby jeszcze wcześniej odnieść sukces w naszym osobistym wyzwaniu, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Zaczęliśmy już wykorzystywać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i w miarę możliwości produkujemy części naszych hamowni lokalnie. Rezultatem jest nieunikniona redukcja generowanej emisji CO2.

Bycie neutralnym pod względem emisji CO2 powinno być postrzegane jako odpowiedzialność społeczna i jest dla nas bardzo ważne, aby dążyć do tego celu. Razem, tylko równoległe wypełnianie obu tych war¬tościowych zobowiązań doprowadzi do odróżnienia Wielkich Firm i Wielkich Ludzi od reszty.

Jakub Klobasa, ATX-dyno CEO