Prvním cílem výrobního závodu by měla vždy být zejména kvalita produktu, jako výsledku snažení v celém řetězci jeho vzniku. Právě dosažená kvalita jde ruku v ruce se spolehlivostí a dlouhodobým fungováním prostým jakýchkoliv vad a prodloužením servisních intervalů součástí podléhajících provoznímu opotřebení. To vede k minimalizaci přídatné uhlíkové stopy v celém jeho life-time cyklu. Toto je základní stavební kámen pro seriozní ekologickou cestu k závazku uhlíkové neutrality, byť není v obvyklé interpretaci zmiňován.

 Vzhledem k objemu emisí v rozvinutých zemích a jejich dopadu na životní prostředí je naším dalším cílem směřovat k CO2 neutralitě naší produkce do roku 2035. Od začátku našeho businessu jsme dosáhli milníku, kdy se nám podařilo redukovat celkové CO2 emise o 50 %. Neustále provádíme další kroky k dalším redukcím tak, abychom byli úspěšní v naší osobní výzvě stát se uhlíkově neutrální dříve, než ukládá dohoda. Již nyní čerpáme elektrickou energii z obnovitelných zdrojů a součásti dynamometrů vyrábíme v maximální možné míře v místě. Efektem je snížení logistických CO2 emisí.

Být CO2 neutrální by mělo být chápáno jako společenská odpovědnost a směřovat k ní je velmi důležité. Není však možné odklonit se od podstaty cíle prvního, protože jenom současné splnění obou závazků vede k odlišení Velkých firem, Velkých lidí od těch ostatních.

Jakub Klobasa, ATX-dyno CEO